Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Lista nauczycieli konsultantów

05 maja 2016

Konsultacje w Rzeszowie

 

 

Nauczyciel konsultant Zakres tematyczny konsultacji E-mail

Adam Kawałek

Awans zawodowy nauczycieli; konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego; analiza wyników egzaminów; dydaktyka matematyki; organizacja konkursów przedmiotowych; nauczanie z zastosowaniem TIK.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Kalandyk

Edukacja medialna w szkole; nowy egzamin maturalny z języka polskiego; przygotowanie ucznia i nauczyciela do nowej matury; ocenianie wspierające ucznia; emisja i higiena głosu; kształcenie polonistyczne w poetyce OLE (odwróconej lekcji); redakcja materiałów do publikacji; publikacja materiałów metodycznych; elementy tutoringu w uczeniu się; język polski w szkole ponadpodstawowej – nowa podstawa programowa; edukacja a kompetencje przyszłości.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Miziołek

Bezpieczeństwo w szkole, odpowiedzialność prawna; doradztwo edukacyjno - zawodowe; wychowanie do życia w rodzinie; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja etyczna, filozoficzna, patriotyczna, międzykulturowa, prawna, regionalna i turystyczna; kompetencje kadry zarządzającej i nauczycieli; coaching, mentoring, tutoring; mediacje, mediacje rówieśnicze; pomoc psychologiczno-pedagogiczna; kompetencje kluczowe; dostosowywanie wymagań; diagnozowanie potrzeb ucznia; profilaktyka i wychowanie; promocja zdrowia; sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysem; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; edukacja włączająca; praca z uczniem zdolnym; współpraca z rodzicami i środowiskiem; wizerunek i promocja placówki; wystąpienia publiczne; emisja głosu; wypalenie zawodowe; wspomaganie szkoły i placówki, zarządzanie kryzysem, sytuacje trudne i kryzysowe.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Ożarski

Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji; multimedia w szkole; e-learning, blended learning w edukacji; wykorzystanie platformy Moodle na potrzeby szkoły; podstawy programowania w szkole; zagrożenia wynikające z wykorzystywania komputera, uzależnienie od komputera i Internetu; bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie; bezpieczeństwo szkolnej sieci informatycznej; cyfrowa demencja zagrożeniem dzieci i młodzieży; cyberprzemoc i mowa nienawiści; cyfrowi rodzice; sztuka motywacji ucznia; koordynacja rocznych edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (2005–2022).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wacław Smyczyński

Strategie uczenia się; narzędzia TIK w dydaktyce; koncepcja pracy szkoły; techniki uczenia się; kształcenie kompetencji kluczowych; techniki wspierające koncentrację; techniki wspierające kreatywność; mediacje i negocjacje w szkole; praca w zespole.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Szumna

Przygotowanie tekstów własnych (naukowych, metodycznych), opracowanie redakcyjne; wczesna edukacja dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej dziecka; myślenie krytyczne; program dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach – wsparcie nauczycieli uczestniczących w programie; edukacja a kompetencje przyszłości.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izabela Pyra

Awans zawodowy nauczyciela, tematyka: podstawy prawne regulujące procedurę ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, dokumentacja dla komisji; nowa perspektywa Programu Erasmus+; mobilność edukacyjna w sektorze edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe VET; ocena pracy nauczyciela, tematyka: podstawa prawna oceny, zasady oceniania, wymagana dokumentacja; prawa i obowiązki nauczyciela; odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, tematyka: podstawa prawna, tryb i zasady udzielania kar, komisje dyscyplinarne dla nauczycieli; zarządzanie placówką oświatową w praktyce, tematyka: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, dokumentacja wewnątrzszkolna, komunikacja, ocena pracy nauczyciela, obowiązująca dokumentacja szkolna; akty prawa wewnętrznego, tematyka: tworzenie i wprowadzanie aktów prawa wewnętrznego w praktyce.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janusz Ustrzycki

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej w oparciu o nową podstawę programową; metodyka nauczania historii i wos; wybór podręcznika i programu nauczania do szkoły podstawowej – funkcje podręcznika w procesie edukacyjnym, motywowanie ucznia do nauki, metody i techniki pracy z uczniem, praca z uczniem zdolnym; autorytet nauczyciela w procesie edukacji.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robert Daraż

Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole; bezpieczeństwo w szkole; pierwsza pomoc; edukacja etyczna, filozoficzna; turystyka i krajoznawstwo; wychowanie patriotyczne. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Roman Zych

Przygotowanie dokumentacji z zakresu innowacji pedagogicznych, rola dyrektora we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole (serwis innowacyjny, inkubator pomysłów innowacyjnych); metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się; specyfika wymagań państwa wobec przedszkoli i szkół, procedury badawcze w szkołach i placówkach oświatowych; dyscyplina w klasie; mediacje szkolne i rówieśnicze; mobbing w szkołach i placówkach oświatowych; edukacyjny wymiar regionalizmu; promocja placówek oświatowych; kontakty dyrektora z mediami; kompetencje kluczowe, kompetencje przyszłości i kompetencje transwersalne oraz innowacje pedagogiczne w podnoszeniu jakości pracy nauczyciela i szkoły; metody aktywizujące w pracy nauczyciela i uczniów; subkultury młodzieżowe, patostreaming i zachowania autodestruktywne; psychologiczne i społeczne wyzwania wobec współczesnych nauczycieli; autoprezentacja i wystąpienia publiczne nauczycieli (wywiadówki, pedagogizacja rodziców itp.); pedagogiczne, metodyczne i prawne wsparcie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; psychologiczne i społeczne aspekty pracy szkoły i placówki w okresie pandemicznym, popandemicznym oraz innych zagrożeń; praca z uczniem nadwrażliwym sensorycznie i mentalnie, stany lękowe wychowanków, uczniów i nauczycieli szkół i placówek.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanisław Kusiak Podstawa programowa z języka polskiego; wybrane aspekty neurodydaktyki; edukacja czytelnicza; wychowanie do wartości i odpowiedzialności; działania związane z Rokiem dla Niepodległej, wychowaniem patriotycznym; problematyka absencji uczniów. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dariusz Zięba Podstawa programowa języka polskiego; doradztwo metodyczne; kompetencje kluczowe; myślenie krytyczne; nauczanie języka polskiego jako obcego. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Cebula Budowanie relacji nauczyciela z uczniem, z klasą, komunikacja interpersonalna, strategie radzenia sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, budowanie zespołu klasowego po czasie izolacji społecznej, współpraca z rodzicami; potrzeby rozwojowe uczniów (w tym ze SPE); pomoc psychologiczno-pedagogiczna; edukacja włączająca; wsparcie zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Perenc Realizacja nowej podstawy programowej w szkole podstawowej; ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego; metody motywujące na lekcjach języka polskiego; ocenianie kształtujące; coaching; mobbing; cyberprzemoc; neurodydaktyka; odpowiedzialność prawna nauczyciela. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Iwona Olszówka Doskonalenie oraz wspieranie nauczycieli języka angielskiego; egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny z języka angielskiego; metodyka nauczania j. angielskiego; innowacyjne metody oraz techniki w nauczaniu języka angielskiego, wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych; wspieranie nauczycieli przedszkoli uczestniczących w pilotażowym programie – dwujęzyczność w przedszkolach; wspieranie nauczycieli języków obcych w wykorzystaniu technologii na zajęciach z języka obcego.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jerzy Michno

Diagnozowanie zespołu klasowego – techniki socjometryczne w klasie szkolnej; badania społeczne w edukacji; edukacja kulturowa; subkultury młodzieżowe; program współpracy międzynarodowej Erasmus+; psychologiczno-socjologiczne aspekty cyberprzemocy; komunikacja interpersonalna w szkole; myślenie logiczne jako podstawa myślenia krytycznego;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Jarek Procedura oceny pracy nauczyciela w świetle najnowszych przepisów; porady i wskazówki dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela; podstawa programowa kształcenia ogólnego (historia i wos); tworzenie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego w szkole/placówce (statut, zarządzenia, uchwały, procedury); praktyczne stosowanie prawa oświatowego w procesie zarządzania szkołą/placówką; organizacja przez dyrektorów i nauczycieli wyjść, wycieczek i wypoczynku uczniów w świetle przepisów prawa; procedury bezpieczeństwa i bhp w szkole; odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Majewska-Lasek Podstawa programowa języka polskiego; myślenie krytyczne; edukacja włączająca; praca z dzieckiem niedosłyszącym; uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 57677 razy Ostatnio zmieniany 15 maja 2024

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu